25-05-2021

Chương Trình Hòa Nhạc & Triển Lãm Tranh Gây Quỹ Từ Thiện "Chắp Cánh Ước Mơ"

Sau nhiều năm trăn trở và cố gắng, sáng ngày 16-01-2021, trường nghệ thuật TED SAIGON và Kayserburg Piano Việt Nam đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc & triển lãm tranh gây quỹ từ thiện “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”.