Giới thiệu > Giới thiệu chung
VIED - VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm 2008 Viện được thành lập với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng, GS.TS Đinh Quang Báo – Nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2016 để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch - Viện trưởng, PGS.TS.Nguyễn Thanh Hà, Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) theo quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học & Công nghệ và con dấu pháp lý do Tổng cục Cảnh Sát cấp.
Giới thiệu > Giới thiệu chung
VIED - VIỆN PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm 2008 Viện được thành lập với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng, GS.TS Đinh Quang Báo – Nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2016 để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch - Viện trưởng, PGS.TS.Nguyễn Thanh Hà, Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) theo quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học & Công nghệ và con dấu pháp lý do Tổng cục Cảnh Sát cấp.
lịch sử hình thành
lịch sử hình thành
2008
Năm 2008 Viện được thành lập với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục
2016
Năm 2016 Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam
2017
Năm 2017 Viện thành lập chi nhánh phía Bắc
2008
Năm 2008 Viện được thành lập với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục
2016
Năm 2016 Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam
2017
Năm 2017 Viện thành lập chi nhánh phía Bắc
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.
Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.
Dịch vụ khoa học và công nghệ
Tư vấn, phản biện khoa học, chuyển giao công nghệ.
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.
Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
Hợp tác quốc tế
Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và văn hóa nghệ thuật.
KẾ HOẠCH
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
KẾ HOẠCH
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN VĂN HOÁ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tổ chức sự kiện
Tổ chức Festival - giao lưu văn hóa, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật
Tổ chức “Trại hè Quốc tế” cho lứa tuổi thanh thiếu niên
Tổ chức “Trại sáng tác” văn học nghệ thuật
Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
Hợp tác với cá nhân và tổ chức nước ngoài nghiên cứu văn hóa, giáo dục Việt Nam
Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu văn hóa, giáo dục nước ngoài
2. ĐÀO TẠO TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO
Tổ chức biểu diễn và Master class (lĩnh vực âm nhạc) với các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới
Tổ chức các lớp đào tạo tài năng (Âm nhạc, hội họa, văn chương, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, đồ họa, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội...) ngắn và dài hạn.
3. HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG GIÁO DỤC
Đào tạo dự bị đại học (các trường đại học trong và ngoài nước)
Liên kết đào tạo đại học, sau đại học (các trường đại học trong và ngoài nước)