Địa chỉ : 470A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline : 012 3300 2222

Điện thoại : (08)-73 00 33 66

Email : info@vied.edu.vn