23-06-2021

Thông báo chương trình học bổng sau đại học tại Malaysia năm 2021

Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng sau đại học được cung cấp bởi Trường Đại học Công nghệ Petronas (UTP)...


23-06-2021

Chương trình học bổng trao đổi DUO Thụy Điển 2021

Chương trình học bổng DUO Thụy Điển được tài trợ bởi Hội đồng Giáo dục đại học Thụy Điển với mục đích thúc đẩy trao đổi người học giữa Thụy Điển và các nước Châu Á là thành viên của ASEM châu Á trên cơ sở qua lại và lâu dài...


23-06-2021

Thông báo chương trình Học bổng toàn phần ICCR Ấn Độ (Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ) năm 2021-2022

Đại sứ quán Ấn Độ thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Chính phủ Ấn Độ dành nhiều suất học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam...


23-06-2021

Thông báo chương trình học bổng Của Trường Đại học Nalanda - Ấn Độ năm học 2021-2022

ục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Trường Đại học Nalanda - Ấn Độ đã mở đăng ký học các chương trình thạc sĩ khoá 2021-2023 tại Trường...


23-06-2021

Thông báo chương trình học bổng của Uni Italia năm 2021

Văn phòng Du học và Hợp tác Đại học Uni Italia - Đại sứ quán Italia thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng “Invest your talent in Italy” năm 2021...


23-06-2021

Thông báo về kỳ thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng MEXT 2021 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kỳ thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2021 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản) theo lịch thi như sau...